Wereldwinkel Havelte

Geschiedenis van de Wereldwinkel Havelte

Het landelijk begin

Op 1 april 1969 werd in Breukelen de eerste wereldwinkel geopend. Doel was de derde wereldlanden te helpen met het opbouwen van een eerlijke gelijkwaardige handel door de afzet van authentieke producten te stimuleren. Langzaam groeide het aantal Wereldwinkels door voorlichting aan het publiek en door politieke campagnes te voeren. In de jaren ’70 en ’80 werden veel acties gevoerd en werd de verkoop geprofessionaliseerd.
Nu zijn Wereldwinkels winkels waar idealen en commercie hand in hand gaan. Kleinschalige bedrijfjes en fabriekjes die Fair Trade en duurzame producten maken met veel liefde en respect voor mens en milieu, worden zo geholpen. De verkoop van de producten die ze leveren: van koffiebonen tot sieraden, van keramiek tot tassen, maakt dat ze een beter bestaan kunnen opbouwen.


Doel en visie

De visie en het doel van de Wereldwinkel in Havelte sluiten hierbij aan. De makers van de producten in onze winkel verdienen door de verkoop een basisinkomen waardoor ze een beter leven kunnen opbouwen. Hun kinderen krijgen onderwijs en misschien een leven zonder armoede en voldoende kansen.
Daarom verkoopt onze winkel originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Met uw aankoop helpt u medemensen aan een betere toekomst.


Over ons

De basis voor de Wereldwinkel in Havelte is in 1985 gelegd door Tonny Bergmans. Zij kocht koffie bij SOS Wereldhandel (nu Fair Trade Original) en verkocht deze in de kerk. Logo Al gauw volgde de verkoop van andere producten: eerst ’s zondags na de kerkdienst uit de kofferbak van haar auto en later ook bij de ingang van de bibliotheek in de Veldkei. Hierbij kreeg ze assistentie van een aantal vrijwilligers.

Op 11 april 1991 zijn deze activiteiten bij notariële akte ondergebracht in de Stichting Wereldwinkel Gemeente Havelte. Ook is In de negentiger jaren aansluiting gevonden bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
De productenverkoop bij de bibliotheek en in de zomermaanden ook op de markt bleef doorgaan. Na verloop van tijd stelde de C1000-supermarkt ruimte beschikbaar. Elke woensdag werden er twee tafels neergezet. De voorraad was opgeslagen in het Dorpshuis De Veldkei.

In 1999 kwam het winkelpand Dorpsstraat 32a vrij en vond de verkoop van hieruit plaats, waardoor het aangeboden assortiment drastisch kon worden uitgebreid.
De idealen die door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd uitgedragen, een beter bestaan voor de mensen in de 3e wereld, werd onder de aandacht gebracht door middel van verschillende producten als food en veelal handgemaakte kunstvoorwerpen en sieraden.

Na twee succesvolle jaren kon de winkel in 2001 worden verbouwd: nieuwe vloer, nieuwe stellingen, nieuwe indeling.
In april 2001 overleed echter de eigenaresse van het pand Dorpsstraat 32a, waardoor in augustus 2001 de huur werd opgezegd. In 2003 moest de Wereldwinkel daadwerkelijk op zoek naar een andere plek.
Op 29 januari 2002 werd middels akte de naam van de Wereldwinkel gewijzigd in Stichting Wereldwinkel Westerveld, hetgeen nog steeds de officiële naam is van onze Wereldwinkel.


Bord Begin 2004 kwam aan de Egginklaan een pand vrij en dankzij samenwerking met Sari Fair Fashion kon dit pand worden gehuurd. Met behulp van vrijwilligers werd het pand verbouwd en ingericht en op 19 maart 2004 werd de winkel geopend.


Twee jaar later kwam de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVvWW) met een nieuwe winkelformule, de zogenaamde Transformatie, met een andere kleurstelling e.d., waardoor de Wereldwinkels in Nederland een uniformere en modernere uitstraling kregen. Bord De winkel werd opnieuw ingericht en op 28 januari 2006 werd de winkel feestelijk heropend door de wethouder van de gemeente Westerveld.


Tot 1 januari 2013 opereerde de Wereldwinkel Havelte onder de paraplu van de LVvWW, daarna ging zij als zelfstandige Wereldwinkel verder.
Voor de winkel betekende deze verandering meer keuzevrijheid, eigen cadeaubonnen en een nieuwe vlag en bord met het nieuwe logo.
Voor de klanten en producenten veranderde er niets, onze doelstelling en visie op de toekomst bleven, en zijn, nog steeds van kracht.

Door de verzelfstandiging hebben we een eigen logo ontworpen waarin we dit verwoord hebben: de oranje basis voor Nederland; groen voor een betere groene en duurzame wereld voor iedereen en de olifant als symbool voor de kracht die samenwerking uitstraalt.
Bord Op 14 september 2014 vond de heropening van de aangepaste winkel plaats met de onthulling van de nieuwe vlag en bord door de voorzitter van onze Wereldwinkel. Tevens werd op deze datum en de dag erna het 10-jarig verblijf aan de Egginklaan gevierd met speciale acties onder begeleiding van enkele bijzondere muzikanten.

© 2016-2023 Wereldwinkel Havelte