Wereldwinkel Havelte

Samenwerking Wereldwinkels in de regio

Samenwerking

Op initiatief van de Wereldwinkels Diever en Havelte, beide uit de Gemeente Westerveld, werd er op 28 oktober 2013 in Diever een overleggroep opgestart, waarvoor ook de Wereldwinkels van Beilen en Smilde werden uitgenodigd. Doel was om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de diverse aangelegenheden van het exploiteren van een Wereldwinkel en de daarbij voorkomende werkzaamheden. Het uiteindelijke doel was om als naburige Wereldwinkels op diverse gebieden meer overleg te hebben en samen te werken waar mogelijk.
Daarbij was het tevens interessant om hierbij naar de verschillende soorten winkels te kijken, Diever en Smilde waren aangesloten bij de LVvWW, terwijl Beilen en Havelte zelfstandig waren. Tevens bleek dat Beilen per 1 januari 2014, tegelijk met hun 35-jarig bestaan, definitief zou stoppen als Wereldwinkel.

Samenwerking In december 2013 volgde er een nieuw initiatief, ditmaal op verzoek van de Wereldwinkel Meppel. Op 6 januari 2014 werd er in Meppel een bijeenkomst gehouden waarbij ook de Wereldwinkels Diever, Havelte, Hoogeveen en Steenwijk aanwezig waren. Ook hierbij ging het over hoe we in de toekomst op velerlei gebieden kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Van deze winkels zijn Diever en Meppel aangesloten bij de LVvWW, Hoogeveen is per 1-1-2014 lid van de Stichting Wereldwinkels Nederland, en Havelte (per 1-1-2013) en Steenwijk (per 1-1-2014) zijn zelfstandig.

Samenwerking Het overleg resulteerde onder meer in een gezamenlijke inkoop van food-producten bij Fair Trade Original, waardoor we gezamenlijk aanzienlijk voordeel hebben verkregen door een hoger kortingspercentage. De overleggroep kreeg een (half)jaarlijks vervolg en op meerdere gebieden vinden er nu besprekingen plaats over zeer diverse onderwerpen. In 2015 is ook de Wereldwinkel Appelscha tot dit overleg toegetreden.

Al met al een gevarieerd gezelschap met verschillende achtergronden en ook nog uit drie verschillende provincies afkomstig, maar uiteindelijk werken we allemaal met hetzelfde doel, het verkopen en propageren van Fair Trade producten ten gunste van de inwoners van de diverse ontwikkelingslanden.

Samenwerking
© 2016-2023 Wereldwinkel Havelte